yaratıcı drama

>Yaratıcı Drama Atölyesi

>
  Atölyede  uygulanacak program ve konular
  Yaratıcı Drama İlgili Atölyeler ;
  Drama kelimesi Yunanca kökenden “yaratmak” anlamını taşımaktadır,esas itibariyle drama çalışmaları yaratım gücünü güçlendiren,kişisel gelişimimize her açıdan pozitif etkisi olan çalışmalardır.Bir çocuğun hayata başlangıç dönemindeki oluşturduğu mental bilinç tüm yaşamında onu daha girişken daha sorun çözen daha olaylar karşısında soğukkanlı ve pozitif kılabildiği gibi,bunların tam tersine de sebep olabilir…Günlük hayatımızda ve iş hayatımızda karşımıza çıkan ve baş edemediğimiz bir çok problemin sebebinin mental kurgudaki yoksunluğumuz olduğunu düşündüğümüzde, yaratımla ilgili yapılan bir çok çalışma matematiksel bir kurgulama ,düşünme mantığını oturtmaktadır.
  Bu nedenle artık okul öncesi eğitimlerde ve okullarda da önem verilen “yaratmak” ve yaratıcı drama başlığı,aynı mantıkla antik yunanda da verilmekteydi.Gerekliliği yüzyıllar sonra tekrar kabul gören bu beşeri ve üretken eğitim biçeminin çocuklar için uygulanı bilinen tiyatro çalışmalarından ziyade onların anlayacağı,girişgen olarak katılım göstereceği ,yaratmaya başlayacağı,etkilenen ve etkileyici olacağı; aslında yavaş yavaş hayatta olan biten durumlara alışkanlık göstermeye başlayacağı,ama kişisel olarak gelişim açısından hayattaki çoğumuzdan çok öne geçebileceği bir süreçtir.
 1. Dramada belli eğitsel, sanatsal hedef ve amaçlar vardır ve bunlar lider ya da öğretmen tarafından belirlenir.
 2. Drama bir grup yaşantısıdır.
 3. Dramada çok keskin kurallar yoktur. Kurallar esnektir. Katılımcıların kendilerinden bir şeyler katmalarına izin verilir. Ödül veya yanlış yapma söz konusu değildir.
 4. Drama o anda yaratılır. Ortaya çıkan ürün ilk kez oluşur.
 5. Dramada doğru-yanlış, güzel- çirkin yoktur. Sonuç değil süreç önemlidir.
 6. Dramada bir lider(öğretmen ) vardır. Grubun kendini keşfetmesine, geliştirmesine, kendini ortaya koymasına rehberlik eder.
 7. Kısaca hedefler
 8. İletişim becerilerini geliştirebilme.
 9. Temel dil becerilerini ( konuşma, dinleme, okuma, yazma ) geliştirebilme.
 10. Öz bakım becerilerini geliştirebilme.
 11. Özgüven becerisini kazandırabilme/geliştirebilme.
 12. Kendisini ifade etme becerisini geliştirebilme.
 13. Beden dilini kullanabilme – sözel olmayan dil becerilerini kullanabilme.
 14. Empati becerisini kazanabilme. ( Kendisini başkasının yerine koyarak duygularını açıklama. )
 15. Yaratıcılık ve estetik becerisini geliştirebilme.
 16. İşbirliği ve paylaşım yapabilme.
 17. Toplumsal değerlerin farkına varabilme.
 18. Benlik/birey olma bilincini geliştirebilme.
 19. Duyguların farkına varabilme.
 20. Duyularını kullanabilme.
 21. İmgelem/hayal gücünü kullanabilme.
 22. Yaşamsal deneyim kazandırabilme.
 23. Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirebilme.
 24. Sanat ve sanat formlarına duyarlılık gösterebilme.
 25. Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli oluş.
 26. Bireysel farklılıkları fark edebilme.
 27.  Program Hakkında
  DRAMATİZASYON ÇALIŞMALARI
  Kişinin bireysel gelişiminde öncelikle kurgu yaratabilme,kurgu yapabilme ve varolan kurguyu anlayabilme yetilerine destek veren çalışmalardır.Kurgu içerisinde eksik hikaye örgüsünü düşünebilen çabuk cevaplayabilen kişi;ileriki safhada tiyatral düzlemde reji okuyabilir,hikaye örgülerini daha çabuk çözebilir,gelişim gösterirse oyun yazabilir.Fakat bu etaptan önce reji okuyabilmek oyuncu adayının oyun kişilerini daha hızlı tanımlayıp rol kişisi olarak adaptasyonlarını hızlandıran çalışmalardır.İçeriğinde düşünsel konsantrasyonun ve bellekte tutma kabiliyetinin de geliştiği süreç içerisinde görülür.
  YARATIM ÇALIŞMALARI (YARATICI DRAMA): (yaklaşık 13 saat)
  Atölye katılımcılarının yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama, eleştirel düşünme yeteneğini kazanma, sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanma, kendine güven duygusunu ve karar verme becerilerini geliştirme, sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazanma, başkalarını anlama ve hissettirme yeteneklerini geliştirme, farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyimler kazanma, problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bir bakış açısıyla inceleme yeteneklerini geliştirme, içinde yaşanılan dünyayı daha somut görmeyi sağlama, soyut kavramları, olguları ya da yaşantıları somutlaştırma becerisini geliştirme olarak özetlenebilir.
  Yaratıcı Drama Çalışmalarında Uygulanacak  Diğer Çalışma Başlıkları;
 28. Konsantrasyon Çalışmaları,
 29. Odak (Focus),
 30. İletişim Etkileri,
 31. Statülerle İnsan,
 32. Fiziksel Etkiler
 33. Mekanik Etkiler,
 34. Duygusal Etkiler,
 35. Düşünsel Etkiler,
 36. Tipoloji,
 37. Güven,
 38. Gelişim.
  Katılımcı Sayısı : En az 6, en fazla 15
  Katılımcı yaş grupları: 12 yaş ve üzeri(Yaşgrupları 15 kişi üzerinde ikiye ayrılacaktır)
  Eğitmenler :Erkan Cilak
  Katılım Ücreti :60 TL /ay
  Süre : devamlı
  Atölyenin Başlangıç tarihi ve saati :21 Ekim 2010 Perşembe  16:00 – 20:00
  Atölye kayıt  formu doldurunuz
  Son kayıt tarihi:6 Ekim 2010
  Atölyenin yeri Tarlakuşu organik Studyo
  Atölyenin adresi
  ismetpaşa mahallesi cumhuriyet caddesi
  no:53 Ayvalık(PTT nin karşı sokağı)
  Bilgi için 312 3 312
  organikstudyo@gmail.com
  Katılımcılar kayıt formlarını internet üzerinden bilgisayarlarına yükleyebilir ve eposta yolu ile gönderebilir veya tarlakusu organik studyoda her pazartesi saat:15:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek yüzyüze görüşmelere katılarak o sırada doldurup teslim edebilirler. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.